KM igång

KM har startat. Det blev 86 starter vilket är 9 fler än i fjol. Antalet i grupperna blev enligt följande: 10 i kmgruppen, 10 i kandidatgruppen, 33 i öppna och 33 i lilla gruppen.