Spiltan Fonder IM, rond 4: Vovk förstärker ledningen

Uppdaterad 070815 kl. 21.30

Rond 4 av IM-turneringen blev en lång sådan. Två av partierna, Nithander-Svensson och Zimmerman-Åkesson höll på ända in i sista timmen och kampen var hård i båda partierna. Victor hade självaste Bengt på fallrepet men Bengt är svår att slå vilket Victor fick erfara. Partiet slutade remi. Joel förlorade tungt mot Julian Zimmerman.

Ilja Vovk Karl Johan Moberg 1 – 0
Josef Ask Oleg Krivonosov 0 – 1
Vladimir Polej Peter Vas remis
Julian Zimmerman Joel Åkesson 1 – 0
Victor Nithander Bengt Svensson remis

Ilja Vovk spelade Spanskt mot Karl Johan Moberg och valde en tämligen återhållsam uppställning med De2 och d3. Ganska tidigt fick han dock korn på vita fältsvagheter i svarts ställning, vilket gjorde att Kalles kung blev kvar i centrum. Vovk spelade på linjeöppningar och när manhemitens kung fick dansa på brädet i egen tidsnöd var det klippt.

Josef Ask och Oleg Krivonosov spelade en symmetrisk Damgambit med den senare bakom de svarta pjäserna. Ask hade inga problem i spelöppningen, men spelade måhända aningen passivt. Efter 25 drag hade lettländaren aktivt spel mot västervikarens splittrade bönder och medan Ask eliminerade halva motståndarens dubbelbonde trängde dennes torn in i ställningen och etablerade farliga hot. Krivonosov försmådde en femdragsmatt men ställningen var helt vunnen ändå.

Vladimir Polej spelade Sicilianskt i förhand mot Peter Vas, som kunde utjämna och få en viss terrängfördel efter ett par avbyten. Peter stod mer aktivt, men partiet förflackades till ett tornslutspel som blev remi med inga pjäser kvar.

Bengt Svensson valde som svart Scheveningen-varianten i Sicilianskt mot Victor Nithander. Ett pjäsavbyte på a5 gav kamratenspelaren en dubbel a-bonde och efter det spelade Victor konsekvent på att göra c-bonden till en fribonde och sedan, till priset av en bonde, rycka fram med den. Svensson kunde kanske ha tagit ytterligare en bonde men valde i stället att skapa en egen fribonde, som dock Victor kunde stoppa. Inför hotet att den skulle belägras och falla avvecklade svart till slutspel med torn och fyra bönder mot torn, löpare och två bönder, alla på kungsflygeln. Efter fyrtio drags manövrerande hade Victor fått in sin kung till e7 där den belägrade svarts svaga f- bonde. Victor kunde kanske ha prövat lyckan med torn och löpare mot torn, men vann i stället två bönder. Materialet var dock mycket begränsat och remislutet beseglades efter 99 drag med en pattvändning.

Julian Zimmerman och Joel Åkesson spelade en udda variant i Franskt, där den senare var svart. Via slagväxlingar uppkom ett dubbelt tornslutspel med löpare på var sida, där manhemiten hamnade i försvarsläge till följd av sårbarare bondeställning. Tysken gav en bonde och fick i gengäld in ett torn i Joels ställning, som blev allt mer passiv. Med löparbyte fick Zimmerman tillbaka sin bonde med ränta. När han fortsatte med att tränga in med kungen samtidigt som de båda tornen garderade alla bönder försökte Joel värja sig så gott det gick, men med kungen på plats släppte Zimmerman ett par bönder för att forcera fram en vinnande fribonde. Det är inte omöjligt att slutspelet gick att hålla, men svarts spel var besvärligt.

Samtliga partier från dagens spel återfinns i länken ovan. Här är ställningen efter rond 4:

3½ poäng Ilja Vovk
3 poäng Julian Zimmerman
2½ poäng Oleg Krivonosov, Bengt Svensson
2 poäng Vladimir Polej, Peter Vas
1½ poäng Victor Nithander , Joel Åkesson
1 poäng Karl Johan Moberg
½ poäng Josef Ask