Spiltan Fonder IM, rond 2: en fallseger och fyra remier

Vladimir Polej och Ilja Vovk anlände i god tid till spellokalen efter en lång färd från Stockholm, med start på tidig morgonkvist. Den sent anlände esten Vovk blev ende segerherren när Spiltan Fonder IM avverkade sin andra rond under söndagen. Resterande fyra partier slöt remi efter varierande grad av kampglädje från spelarna.

Ilja Vovk

Josef Ask 1 – 0 
Julian Zimmerman Oleg Krivonosov remis
Victor Nithander Karl Johan Moberg remis
Peter Vas Joel Åkesson remis
Vladimir Polej Bengt Svensson remis

Julian Zimmerman och Oleg Krivonosov blev första paret ut och även mycket tidigt anlända åskådare hade måst vara ytterst uppmärksamma för att över huvud taget kunna notera att ett parti faktiskt spelades vid det bordet. Fem drag tog proceduren innan remin var ett faktum. Enligt uppgift så har de spelat mycket mot varandra på ICC och den spelade öppningen, Spanskt fyrspringarspel, har ofta förekommit.

Josef Ask gick in i en känd öppningsfälla i och förlorade snabbt mot Ilja Vovk, som något snopet kunde konstatera att det första partiet i turneringen för hans del var slut redan efter fyrtio minuter.

Victor Nithander spelade Spanskt mot Karl Johan Moberg och blev säkert inte förvånad när denne försvarade sig med s.k. Neo-Archangelsk (snabbt b5 och Lb7 jämte Lc5).  Karl Johan utjämnade utan svårigheter och medan Victor ägna sig åt att dubblera sina torn på e-linjen laddade Kalle upp mot Victors ensamma dambonde. Bonden föll, och när Victor tog tillbaka den kunde svart ha fortsatt att belägra en ensam springare inne i fiendelägret med farligt spel. I stället valde han, kanhända förledd av tidsbrist, att hota den deplacerade vita damen med avbyten och förflackning som följd. Remi.

Vladimir Polej valde med vit ett långsamt dubbelfianchetto, vilket Bengt Svensson bemötte med en New York-uppställning (d5, Lf5). Svensson besvärades inte utan aktiverade sig och tog inititiativet på damflygeln. Polej satsade på en något skakig bondeuppmarsch på kungsflygeln, men på andra kanten avvecklade kamratenspelaren till slutspel med torn och ett par lätta pjäser. Svart kom in och kunde vinna bonde, men vitryssen sökte motspel på den öppna c-linjen. I slutet av dragserien kunde han få dragupprepning genom ömsevisa hot mot svarts a-bonde respektive springare, men det är frågan om inte Svensson kunde ha spelat vidare. Remi blev det i vart fall.

Det enda parti som gick förbi 40-dragskontrollen var det mellan Peter Vas och Joel Åkesson. Peter valde den något andefattiga avbytesvarianten mot Joels kära Franskt, men som debutant och klart lägst rankad har man faktiskt ingen skyldighet att föra spelet. Snabba pjäsavbyten ledde till ett slutspel med torn och två lätta pjäser var, där Joel hade löparparet men också en dubbelbonde. Peter frestade med fredsförhandlingar, men fick nobben. Joel försökte länge förbättra sin ställning, men vits ställning var solid och vid sextiodragsstrecket var det dags att signera protokollen.

Ställningen efter två ronder: Oleg Krivonosov, Julian Zimmerman och Peter Vas 1½, Ilja Vovk 1 (1), Joel Åkesson och Bengt Svensson 1, Vladimir Polej ½(1), Karl Johan Moberg och Victor Nithander ½, Josef Ask 0.

Vill du titta närmare på dagens partier, så rekommenderas ett besök i
vidhängande partifil.