Nya stolar till Manhems rum

Nya stolar i Manhems smårum för bästa spelkomfort

Nya stolar i Manhems smårum för bästa spelkomfort

I början av maj levererades nya stolar till Manhems rum, dvs. de tre smårummen på Vegagatan 20. Samtliga stolar är ersatta och det finns några i reserv. Det är s.k. sviktstolar som inköpts från Witre. Inköpet har delvis finansierats av ett bidrag från Göteborgs Barnhus.

Spellusten väntas öka med 40% i och med detta nyförvärv

Spellusten väntas öka med 40% i och med detta nyförvärv