Manhemiter fick Collijn-plaketten

I samband med klubbens 100-årsjubileum har ett antal av våra mest förtjänta medlemmar belönats med Collijn-plaketten. Ludvig Collijn var drivande vid bildandet av Sveriges Schackförbund år 1917 och blev också dess förste ordförande. Han svarade för omfattande ledarinsatser under 1900-talets första årtionden och plaketten delas också ut till medlemmar som utfört sådana.

För att komma i åtanke måste man ha varit aktiv som ledare under tio år. Plaketten finns i tre valörer; guld för insatser på riksnivå, silver för insatser på distriktsnivå och brons för insatser på klubbnivå.

Vid 100-årsfesten gästades Manhem av Sveriges Schackförbunds ordförande Ingvar Carlsson som förrättade utdelningen till dem som var närvarande.

Joel Åkesson, 26, erhöll Collijn-plaketten i brons

Joel Åkesson, 26, erhöll Collijn-plaketten i brons

Joel Åkesson kom till klubben som trettonåring 1993 och anslöt sig genast till Manhems skara av ungdomstränare. Där har han förblivit sedan dess, med undantag för ett år under militärtjänsten, och är numera ytterst erfaren. Han har också varit ledamot i klubbens ungdomsutskott några år.

Håkan Warston, 42, erhöll Collijn-plaketten i brons

Håkan Warston, 42, erhöll Collijn-plaketten i brons

Håkan Warston inledde sin bana som ledare i Manhem som ungdomstränare under 1980-talet. Efter ett uppehåll kom han tillbaka i styrelsen, där han med ett ettårigt uppehåll varit ledamot sedan 1996 på olika poster. Håkan är sedan 2001 huvudansvarig för klubbens IM-turneringar och är även vice ordförande i Manhem. 

Mats Eriksson, 48, erhöll Collijn-plaketten i silver

Mats Eriksson, 48, erhöll Collijn-plaketten i silver

Mats Eriksson har arbetat med Göteborgs Schackförbunds ungdomsverksamhet under lång tid och har ingått i förbundets ungdomskommitté i omgångar under 1970-, 1980-, 1990- och 2000-talen. Han gjorde ett kort inhopp i förbundsstyrelsen under 1970-talet och är nu ungdomsansvarig i densamma.

Ari Ziegler, 40, erhöll Collijn-plaketten i silver vid Göteborgs Schackförbunds årsmöte

Ari Ziegler, 40, erhöll Collijn-plaketten i silver vid Göteborgs Schackförbunds årsmöte

Ari Ziegler gjorde som adertonåring sitt inträde i Göteborgs Schackförbunds styrelse 1984 som suppleant och har sedan dess beklätt de flesta poster under en lång följd av år. Han har utfört ett stort arbete i samband med SM-tävlingarna i Göteborg och under många år anordnat stormästarturneringen Excelsior Cup. Efter att ha varit ordförande i fjol är han nu vice ordförande.

Ytterligare fyra mottagare som inte var närvarande vid festen har ännu inte erhållit sina plaketter.