Sökes: SM-funktionärer

Som du troligen vet stundar stora schackfester i Göteborg under sommaren. Svenska mästerskapen spelas på Mässan den 2-17 juli och den 30 juli – 7 augusti går Lag-EM på samma plats med deltagande av en stor del av världseliten. Var och en inser att det innebär en betydande ansträngning att genomföra dessa arrangemang på sådant sätt att det länder Göteborg till heder.

Ansvarig för det tävlingsmässiga genomförandet är arbetsmyran Niklas Sidmar. Han rapporterar att funktionärsläget den första SM-veckan är gott, men att det saknas folk under vecka 2, d.v.s. den 10-17 juli.

Kanske har du vid något tillfälle tänkt tanken att hjälpa till när nu verkligen schacket planteras i mitten av Göteborg. I så fall är detta ett bra tillfälle! För tävlingarna behövs förstås utbildade domare men också allmänna tävlingsfunktionärer och kanslipersonal.

Intresserad? Anmäl dig till Niklas Sidmar på telefon 20 69 76(b), 070-239 62 52 eller 25 16 64 (Lag-EM-kansliet), eller via e-post.

Det finns också ett visst behov av ytterligare funktionärer till Lag-EM.