Chock

Styrelsen undersöker härmed intresset för Chock, eller Bughouse som det heter på Engelska.

Idén är att under torsdagskvällar i mars mellan 18–20 spela Bughouse för att ha en avslutande miniturnering enligt följande schema:

7:e Mars 18:00-20:00 Introduktion och första spelkväll
14:e Mars 18:00-20:00 Andra spelkväll
21:a Mars 18:00-20:00 Avslutande miniturnering

Skulle du vara intresserad av att deltaga så anmäl ditt intresse genom att registrera dig via länken på hemsidan.

Deltagandet är kostnadsfritt både i spelkvällarna och miniturneringen.

Här kan du läsa om reglerna för Bughouse: Bughouse-Rules

En kommentar om reglerna är att vi följer dem till punkt o pricka förutom den delen som gäller kommunikation emellan lagets spelare. Här följer vi istället Manhems tradition om att man får prata med sin lagspelare när det gäller vilken/vilka pjäser man vill ha. Dock får man inte lägga sig i spelet på det andra brädet och tala om för sin medspelare vilka drag denne skall utföra. Detta medför omedelbar diskvalifikation.

Björn Tobiasson