Rankingräkning GBG sommarhybrid 2023

Det blev problem med rankingrapporterna (en var för snabbschack och en för standard) i Göteborgs sommarturnering. Båda lades upp dubbelt på FIDEs server och rankingförändringen blev således dubbelt mot vad den skulle varit. Fide är kontaktade av Sveriges schackförbund och kommer förhoppningsvis korrigera saken inom kort.
(uppdatering 20230825: FIDE hade enligt uppgift korrigerat den här saken redan om de hade för avsikt att göra så. Det ter sig således tyvärr osannolikt att så kommer ske.)
(uppdatering 2: FIDE korrigerade saken innan de gjorde beräkningarna för 20230901 rankingen)

Detta inträffar normalt mycket, mycket svårligen. En serie osannolika fel gjorde dock att så skedde. Som arrangör ber vi om ursäkt till alla drabbade spelare för att vi inte snappade upp risken för att utfallet som blev faktiskt skulle hända och därmed inte tog extra steg för att förhindra det.