Det finns fortfarande plats i Manhemknatten

Till dags datum har vi 27 anmälningar till låg- och 27 anmälningar till mellanstadieklassen till helgen. Då vi har ett tak på 40 deltagare på grund av coronapandemin. Först till kvarn får plats i tävlingen så att om ni vet att ni vill vara med så anmäl snarast.