Information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj träder GDPR (General Data Protection Regulation),de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft.

Varför behandlar Manhem personuppgifter?
Manhem behandlar personuppgifter för de ändamål som finns för en idrottsförening. Exempel på behandlingar är användande av ett medlemsregister, hålla en förteckning över deltagare på träningar, tävlingar samt resultat, spridande av information till medlemmar, föräldrar, funktionärer och ledare samt hantering av aktiviteter kopplade till föreningen. Läs mer här.

Exempelvis är Manhem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration (exv spelarregistrering hos förbundet)
• Deltagande i träningsverksamhet
• Deltagande i tävlingsverksamhet
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Har du som medlem och/eller målsman några frågor om hur Manhem behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till styrelsen!

Mvh styrelsen