Hängronder KM

Nästa vecka är det hängronder i KM. På förekommen anledning påpekas att vid förhinder skall motståndaren kontaktas telefonledes eller e-post oavsett om förhindret finns noterat på hemsidan. Motståndaren kanske inte har dator eller av annan anledning inte tittar på hemsidan.

hangpartier