Rond 3 Lottad

Här kommer lottningen för Rond 3

KM-gruppen

Kandidatgruppen

ÖKM tisdag

ÖKM Ónsdag

LKM Tisdag

LKM Onsdag

Observera att av datamässiga skäl så måste hängpartier redovisas efter en vecka så att rond 1:s hängpartier är tendenslottade  som remi. När partierna är spelade kommer resultaten att uppdateras. Hängpartierna skall såledesw spelas.

ngpartier