KM rond 2 lottad

Lottning för rond 2 är lottad. De som avser att lämna förhinder i rond två kan anmäla detta på info@ssmanhem.se så lägger vi in det i chessresults. etta fritar er dock inte från att ringa motståndaren.,