KM Alla grupper är besatta

Idag spikades deltagarna i KM och Kandidatgrupperna.

Man kan fortfarande anmäla sig till lilla och öppna tisdags och onsdagsgrupperna.

De som vet med sig att ni har förhinder i morgon eller på onsdag maila detta till klubben på info@ssmanhem.se

Telefonlistor och PM kommer att delas ut i morgon och på onsdag.

KM-gruppen

Kandidatgruppen

Öppna tisdagsgruppen

Öppna Onsdagsgruppen

Lilla Tisdagsgruppen

Lilla Onsdagsgruppen