Nyhet i VM

Vi har numera börjat använda SSF:s medlemsregister för lottning av Vårmästerskapet. Detta innebär att vi kan redan i lottningen på hemsidan lägga ut förhindrena. När du vet att du har förhinder så e-posta till info@ssmanhem.se så lägger vi ut eventuella förhinder direkt på nätet. OBS! Detta befriar dig inte från att du skall kontakta din motståndare dagen före ordinarie rond,