Vårmästerskapet: rond 2 lottad

Resultat för rond 1 och lottning för rond 2 har lagts ut. Resultat och lottning:

Öppna gruppen

Lilla gruppen

Lottning för kommande ronder kommer att göras så fort som möjligt efter den ordinarie hängronden på torsdag. Varje gång en ny lottning gjorts kommer det att meddelas med ett nyhetsinlägg.

En nyhet för i år är att lottningen kommer att göras genom medlemssystemet på http://www.schack.se.