Kom ner till Öppet hus på lördag

ÖPPET HUS

SS Manhem inbjuder till

 

 

På försök kommer klubben att ha öppet varje lördag mellan 12:00 till 16:00.

Vi kommer att ha någon aktivitet varje gång med tidshandikapp. Vad vi gör nästa lördag  bestämmer ni själva. Aktiviteten läggs ut på nätet måndagen före.

På lördag kommer vi att ha en snabbschacksturnering med eller utan tidshandikapp.

Tänk på att desto fler som kommer desto roligare blir det.  Då blir det aktivitet.

Blir det tillräckligt många så fixar vi med servering.

    VÄL MÖTT

Ansvariga för aktiviteterna är Claes R. Nilsheden och Trym Berglund.