Hatim al Hadarani blev årets manhemit

Hatim al Hadarani blev årets manhemit genom att vinna SS Manhems stora pris på517 före Jonas Bengtsson 509,2 och Isak Storme 460,5. Han kommer därmed på årsmötet att erhålla en intcckning i Stora Prisets för evigt cirkulerande vandringspris son delas ut på årmötet.

I stora priset får man poäng för dels att man kommer ner och är med i en aktivititet Rond i KM, VM, allsvenskan eller lag-DM räknas som 1 aktivitet per rond., poäng för hur många poäng man tar i enviss turnering. Man erhåller ävwen poäng för ratingförändringar och hur man placerar sig i en viss tävling(viktat beroende på tävling) Manhemiter får även poäng i av klubben arrangerade externa tävlingar typ Ebbe Cup , Schackveckan, Manhem Open etc. Dock får man inte poäng i av andra schackföreningar eller förbund arrangerade tävlingar.

Årets resultat hittar du resultat stora Priset 14-15r