Knattematch mellan SS Manhem och IFK Hindås

Tisdagen den 12 maj kommer en knattematch att äga rum mellan en av SS Manhems tisdagsgrupper och IFK Hindås.  Matchen startar klockan 18:00.