Manhem på Plikta

På lördag mellan 10:00  – 16:30 Har vi vår månatliga schackfik vid den stora lekparken i Slottskogen.

Vid bra väder har vi golvschacket med oss och fritt spel.

Kom gärna och var moraliskt stöd till oss.