Bildvisning från Sydamerika och Antarktis

Tisdagen den 3 mars klockan 18:30 på klubblokalen kommer Claes R. Nilsheden klubbens globetrotter att ha enföreläsning och bildvisning från sin senaster resa i Sydamerika och Antarktis.

Kostnad 100 kr inklusive kaffe och macka. För att kunna beräkna inköp måste vi ha din anmälan till klubben senast den 25 februari. Anmälan är bindande. Du kan anmäla dig genom att ringa klubben på telefon 24 47 45 eller anmäla dig på nätet.

Medlemmar från övriga klubbar är välkommna i mån av plats.

Välkommen