Ställ upp i Vårmästerskapet

Schacksällskapet Manhems klubbtävlingsutskott inbjuder till

VÅRMÄSTERSKAPET 2015

Tävlingen är endast öppen för medlemmar i Schacksällskapet Manhem.

Tävlingen spelas i tre grupper; Öppna gruppen, Lilla gruppen och Bondegruppen. Alla grupperna spelar samtidigt. Den bäst placerade spelaren i Öppna gruppen, som ej redan kvalificerat sig till KM-gruppen eller Kandidatgruppen, äger rätt att spela i Kandidatgruppen i Klubbmästerskapet 2015. I Lilla gruppen äger alla spelare med ett ratingtal under 1400 rätt att delta. Spelare rankade mellan 1300 och 1399 äger rätt att välja mellan Öppna och Lilla gruppen. De tre främst placerade i Lilla gruppen äger rätt att spela i Öppna gruppen i nästa klubb- eller vårmästerskap oavsett ratingtal. I Bondegruppen får endast spelare runt 1000 och oratade spelare deltaga efter samråd med den ungdomsansvarige eller med ledaren för Ny i schacket.

Anmälan: Sker på därför avsedd lista på Schacksällskapet Manhems anslagstavla, per telefon till klubben på tel. 24 47 45, per e-post till tavling@ssmanhem.se eller på formulär på klubbens hemsida www.ssmanhem.se.

Startavgift: 200 kr i samtliga grupper. Betalning kan ske antingen till Schacksällskapet Manhems plusgiro 42 28 22 -7, betalningsmottagare SS Manhem, eller på plats före första rondens start. Vid betalning via plusgiro, medtag kvitto! För deltagare i introduktionskursen ”Ny i Schacket” ingår startavgiften som en del av kursavgiften.

Observera att spelare som ej betalat startavgift och medlemsavgift inte får deltaga i tävlingen.

Priser: I Öppna gruppen utdelas priser till ca en tredjedel, varav penningpriser till de främsta och därefter bokpriser. I Lilla gruppen och Bondegruppen utdelas bokpriser till samtliga fullföljande deltagare. De tre främsta i vardera gruppen erhåller dessutom minnespriser. Prisutdelningen äger rum vid Manhems vårmöte tisdagen den 5 maj.

Spelform: 9 ronder enligt Monrads system.

– Betänketid: 40 drag på 90 min, därefter 15 min. Tidstillägg sker med 30 sekunder per drag under hela partiet.

– Öppna Gruppen kommer att Elorankas.

Ordinarie speldagar: 18/2, 25/2, 4/3,11/3,18/3,25/3,1/4,15/4 samt 22/4.

Hängronder: 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 8/4, 9/4, och 16/4.

Spelet börjar klockan 18.30 alla dagar, även första ronden! Inför första ronden skall avprickning och betalning av startavgift ske före kl. 18.00. Var därför på plats i god tid före rondstart.

Alla partier från tidigare ronder måste vara färdigspelade före sista ronden! Partier i rond 9 får ej skjutas upp.

Förfrågningar: Schacksällskapet Manhem, tel. 24 47 45, Claes R. Nilsheden 070-782 17 59 eller via e-post: tavling@ssmanhem.se

Inbjudan 2015