KM: Hängrond den här veckan

Resultaten för rond 8 är nu upplagda. Under den kommande veckan så kommer det inte att vara en ordinarie rond, utan en hängrond, så passa på att spela uppskjutna partier om ni har några sådana. Notera att ALLA uppskjutna partier måste vara färdigspelade innan den sista rondens start!

Vi skulle också uppskatta om turneringsdeltagarna går igenom sina resultat och rapporterar om något är felaktigt eller om något saknas.

Resultat:

KM-gruppen

Kandidatgruppen

Öppna gruppen

Öppna onsdagsgruppen

Lilla gruppen

Lilla onsdagsgruppen