Rallyt 6: Kung Bores drabbning samlade femton manhemiter

Den sjätte rallytävlingen för året, Kung Bores drabbning, genomfördes den 1 februari i regi av Kamraterna och Majorna. 61 ungdomar fanns på plats, varav 15 från gamla fina Manhem.

Kung Bores drabbning, högstadiet (1998-2000): Ingen manhemit på pokalplats (4 delt.); 2001: 2. Love Troberg Eskola 6, 3. Isak Storme 5 (av 7; 6 delt.); 2002: 4. Lycka Drakengren 4 (14 delt.); 2003: 4. Alexander Cato 4 (7 delt.); 2004: 4. Steven Zhu 4 (16 delt.); 2005-: 1. Gustav Lindholm 5, 2. Arvin Rasti 4½. 4. William Olsson 4, 6. Marcus Lindholm 3 (14 delt.).

Resultaten kan du hitta här.