Manhem på Plikta

Under förra sommaren och även denna har Manhem haft förmånen att sköta servering på Plikta, den lekplats som ligger i Slottsskogens ända där Vegagatan börjar. Omsättningen varierar förstås med väderleken, men vissa gånger har den varit god. Dessutom har Manhem varit synligt och ett par nya medlemmar har också låtit sig lockas till vår fina klubb.

Det har i år också fallit sig så att vi har kunna utöka vårt engagemang med hittills fyra lördagar under hösten, varav den senaste infallit i dag. De manhemiter som ställt upp under minst en av dessa dagar har varit Rutger Almquist, Jonas Bengtsson, Harald Berggren Torell, Claes Brauer, Sam Friberg, Johan Granholm, Kjell Kalén, Tomas Kron samt, som drivkraft, Claes R. Nilsheden.