Juniorhösten förbereddes med föräldramöte

Onsdagen den 28 augusti genomfördes en inledande ungdomskväll med dels säsongsupptakt med spel för därtill hugade juniorer, dels ett föräldramöte med information om schack, om vår klubb, om vår ungdomsverksamhet och om den instundande höstsäsongen. Ett dussin föräldrar fanns på plats och något fler ungdomar.

Höstens träningsgrupper smyger så sakteliga i gång och innevarande vecka är fyra av uppskattningsvis åtta träningsgrupper i verksamhet.

Ett utdrag ur den information som gavs kommer att ingå i Nafset 74, som är under färdigställlande.