Anders Wengholm vann Uddevallas påskblixt

Uddevalla SF:s påskblixt avgjordes på långfredagen i Uddevalla med deltagande av ett antal manhemiter.

Resultat, A-final: 1. Anders Wengholm, 7½ (av 9), B-final: 3. Basil al Waeli 6; C-final: 1. Kasib al Waeli, SS Manhem 6 (av 6), 2. Looay al Waeli 4. Totalt deltog 22 spelare.

Basil al Waeli fick även pris som bäste junior.