Niohövdad manhemitskara hävdade sig väl i Rilton

Till Rilton Cup med sidotävlingar reste en tapper skara manhemiter av varierande storlek och deltog med generellt goda resultat. Tävlingen spelades liksom i fjol i Clarion Hotel på Söder och samlade totalt 265 deltagare, däribland alltså nio uppresta manhemiter.

Resultat, Rilton Cup: 12. Victor Nithander 6 (av 9), 62. Harald Berggren Torell 3½, 68. Johannes Aira 3½ (79 delt.); Rilton Elo: 39. Gabriel Svorono 5, 55. Sven Degerfeldt 4½, 85. Håkan Warston 3 (103 delt.); Rilton Open: 5. Leonardo Aira 5½ (av 7), 39. Olof Sanchez 3½, 47. Ossian Jansson 3½ (83 delt.).

Fullständig turneringsinformation om Rilton Cup finner du här.
Fullständig turneringsinformation om Rilton Elo finner du här.
Fullständig turneringsinformation om Rilton Open finner du här.