Lussefest och extra årsmöte i skön förening

Den traditionella lussefesten genomfördes i traditionell stil tisdagen den 11 december. På programmet stod förstås samkväm med jultallrik och även den moderna tidens påfund Skinkblixten. Nytt för i år var däremot att Lussefesten denna gång även inrymde ett extra årsmöte. Bakgrunden var att ngn valberedning inte kunde utses vid et ordinarie årsmötet i september och att det därför bestämdes att frågan skulle beredas till lussefesten.

Det extra årsmötet blev en tämligen oblodig historia som klockades till sex minuter, kanske då Claes R. Nilshedens  jultallrik hägrade.Det blev också så att en ny valberedning kunde väljas, bestående av Jan Möller (sammankallande), Håkan Warston och Joel Åkesson. Dessutom hade en styrelsesuppleant begärt entledigande, en brist som kunde avhjälpas genom att unge Johannes Aira kunde inväljas. Han har sedan dess fått ansvar som biträdande lagtävlingsansvarig.

Lussefesten samlade ett trettiotal deltagare, kanske till följd av bristfällig kallning. Till följd av detta lockade den traditionella Skinkblixten  blott tretton spelare. Vinnare blev nye valberedningsordföranden Jan Möller, kanske sporrad av äran i sitt nya uppdrag för Manhem.

Resultat, A-final: 1. Jan Möller, 2. Rickard Dave, 3. Harald Berggren Torell, 4. Patrik Abrahamsson; B-final: 1. Bertil Ekstrand, 2. Roland Häll (13 delt.).