Karlstad Open spelad med kvartett manhemiter

Under de sista, flämtande dagarna av år 2012 ordnades i vanlig ordning Karlstad Open. Fyra manhemiter fanns på plats för schacklig gamman.

Resultat: 17. Johan Björkeroth 4½ (av 7), 20. Per Green 4, 58. Svante Norlander 2½, 68. Aste Olindersson 1½ (71 delt.).

Fullständig turneringsinformation finner du här.