Schackpropaganda i Majorna

Den 22 september genomfördes den s.k. Majornadagen, en tilldragelse där föreningar i Majorna och numera även Linnéstaden får tillfälle att visa upp sig för allmänheten. Den ägde rum på Karl Johans torg i hjärtat av Majorna under medverkan av gamla fina Manhem som den här gången hade ett samarrangemang med Majornas SS.

Spel på storbrädet, informationsbord och viss försäljning var aktiviteter på programmet och förhoppningsvis spreds Manhems namn ytterligare. Manhems missionärer för schacket denna dag var den inte okände Claes R. Nilsheden och Harald Berggren Torell.