Manhems årsmöte valde ny styrelse

Den 18 september höll Manhem årsmöte med avslut av det gångna året och med start av det nya. Femton medlemmar hade mött upp, vilket är precis på gränsen för att få ett beslutsmässigt möte. Mötet valde ny styrelse helt enligt valberedningens förslag och efter konstituerande vid det efterföljande styrelsemötet fördelades ansvaren enligt följande:
         Mats Eriksson                                      ordförande, ungdomsansvarig, PR- och rekryteringsansvarig
         Claes R. Nilsheden                               vice ordförande, tävlingsansvarig (både klubb- och lag-)
         Göran Andersson                                 skattmästare
         Mattias Fredriksson                              sekreterare, informationsansvarig
         Claes Brauer                                       materialförvaltare
         Mats Welin (nyval)                               elitansvarig
         Harald Berggren Torell                          vice sekreterare, bitr. klubbtävlingsansvarig
         Per Hellgren                                        bitr. lagtävlingsansvarig
         Roy Johansson (nyval)                         suppleant
         Madeleine Strandberg (nyval)                suppleant

Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade jämfört med föregående år, nämligen

för seniorer                                                  500 kronor
för studerande ungdomsmedlemmar               250 kronor
för juniorer                                                   100 kronor
för schack4anjuniorer                                    50 kronor
för seniorer med introduktionsmedlemskap     350 kronor

Hans Brodén och Lars Borgström fick förnyat förtroende som revisorer med Jonas Ahlqvist som suppleant. Något förslag till ny valberedning fanns inte utan frågan kommer att tas upp vid ett extra insatt årsmöte vid Lussefesten.