Manhem på Föreningsfestival i Nordstan

Den 23 september anordnades den s.k. Föreningsfestivalen på Nordstan. Dagen som var en av fyra i Idrotts- och föreningsförvaltningens regi samlade ett ganska stort antal föreningar, som fick tillfälle att visa upp sin verksamhet för allmänheten. Vid en jämförelse med Manhems traditionella schackdagar i Nordstan i början av året var Manhem här en av tio-femton föreningar den sista dagen av fyra, vilket förstås gav mindre uppmärksamhet.

Den sista dagens sista timme disponerade vi dock den s.k. aktivitetsytan och det  vore inte helt osant att skriva att Manhems uppvisningsparti mellan Johannes Aira och Galina Stankevica rönte betydande uppmärksamhet, dels från nordstadsbesökarna men också från Ioffs funktionärer på plats.

Veteranmärket i brons: Calle Jarebo , 10 år som manhemit.

Uppvisningsparti i Nordstan: Galina Stankevica svart mot Johannes Aira. I grått i mitten: Claes R. Nilsheden (foto: Teresa Aira).