Ratinglistan per den 1 maj på hemsidan

Manhems ratinglista per den 1 maj omfattar 225 namn och ligger ute på hemsidan.

Ratinglistan i word-format hittar du här.
Ratinglistan i pdf-format hittar du här.