Vårmöte i Manhem

Den 15 maj hölls Manhems vårmöte för säsongen. Prisutdelning ägde rum för vårens vårmästerskap och vårmötesförhandlingar hölls. Klubbens skattmästare Göran Andersson redogjorde för det ekonomiska läget och kunde konstatera att det mesta pekar mot ett begränsat överskott när vi gör slutsummeringen i september.

En fråga som stadgarna föreskriver skall tas upp är den om sammankomster under sommarmånaderna. Mycket talar för att den drar sin sista suck när klubbens stadgegrupp an lägga fram ett nytt förslag; mötet beslöt att hålla klubben stängd under sommaren 2012 med undantag av den kommande schackveckan.

Handlingarna inför sommarens kongress diskuterades och hur klubben skall ställa sig till dem. Det blir ett år med ganska svaga motioner och klubben kommer att förorda Centralstyrelsens linje i de flesta fall.

Ett försäljningsbord fanns uppställt där hugade medlemmar kunde införskaffa en manhemtröja eller en klubbnål.