Slutspelsgnuggning i Vincent Andréassons regi

Under våren har klubbens "Påbyggnadskurs om slutspel" genomförts under torsdagarna. Kursledare har Vincent Andréasson varit och han har väglett fem kursdeltagare i detta det ädlaste av kunskapsblock inom schack. Bäva månde motståndarna!