Manhem-delegation i Rilton

Under dagarna före och efter nyår spelades Rilton-turneringen, denna gång i nya lokaler i Clarion hotel på Söder. Därmed fick vi se en återgång till tre spelgrupper; Rilton Cup för storfräsarna, i princip med rating om 2200 eller däröver; Rilton Elo för spelare med rating därunder; och Rilton Open för spelare under 1800.

Manhems representant bland storfräsarna var Victor Nithander. Han coachade klubbens ungdomar men spelade även själv. Victor stannade hårsmånen utanför prisplats i det hårda sällskapet och krönte sin insats genom en sistarondsvinst mot ungerske stormästaren David Berczes (2555).

Resultat, Rilton Cup: 14.Victor Nithander 6 (av 9; 76 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Cup finns här.

I Riltons mellangrupp, Rilton Elo, fanns tre manhemiter på startlinjen. Dessa var andralagets påläggskalv Harald Berggren Torell, Gabriel Svorono och Håkan Warston. Ingen av de våra gjorde en gigantisk överprestation men samlade säkerligen värdefulla lärdomar.

Resultat, Rilton Elo: 12. Harald Berggren Torell 6, 50. Gabriel Svorono 4½, 64. Håkan Warston 4 (89 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Elo finns här.

I Riltons folkgrupp spelade tre av våra yngre förmågor och det var också här som den största framgången kunde inregistreras i form av att unge Olof Sanchez nappade åt sig ett furstligt ratingpris. En ansenlig ratinguppgång kunde han också glädja sig över.

Resultat, Rilton Open: 19. Olof Sanchez 4 (av 7), 43. Ossian Jansson 3, 55. Wilhelm Xi Liadal 2 (57 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Open finns här.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Manhemtrojka vid Rilton: Wilhelm Xi Liadal, Olof Sanchez och Ossian Jansson (foto: Lars OA Hedlund).