Bröderna Vas i Tyskland

Neckar Open är namnet på en större öppen tävling som gick i månadsskiftet mars-april. Den spelades i tyska Deizisau mellan Stuttart och München och Manhem fanns företrätt genom bröderna Peter och Victor Vas i A- respektive B-gruppen, båda med över tre hundra delagare.

I Peters A-grupp toppades startlistan av 2700-spelarna Etienne Bacriot och Arkadij Naiditsch; även spelare av den kalibern spelar alltså understundom öppna tävingar! Peter gick genom tävlingen på 5 poäng medan Victor i B-gruppen samlade lika många.

Resultat; A-gruppen: 151. Peter Vas 5 (av 9; 388 delt.); B-gruppen: 89. Victor Vas 5 (302 delt.).

Resultatlistan för A-gruppen hittar du här.

Resultatlistan för B-gruppen hittar du här.