David Berg etta i KM i problemlösning

Under kvällen avgjordes KM i probemlösning för första gången på några år. Fyra man deltog i denna av klubben och Krister Berg sponsrade tävling. Krister hade valt ut tio uppgifter fördelade på sex tvådragare, två tredragare och två studier av varierande svårighter som deltagarna hade två timmar att bemästra. Den som klarade detta bäst var David Berg som slutade på sex rätt och han belönades också med det av Krister uppsatta bokpriset.