Ställ upp i Föräldramästerskapet

 Nästföljande tisdag den 7 februari samt tisdagen den 21 februari med start klockan 18:30 båda dagarna startar vår nya tävling FM = Föräldramästerskapet för våra ungdomars föräldrar. Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med.

F Ö R Ä L D R A M Ä S T ER S K A P E T

Spelas tisdagarna den 7 och 21 februari med start 18.30 båda dagarna.

Betänketiden är 30 minuter per spelare och parti.

Första tisdagen den 7 februari ägnas åt kvalspel i fyramannagrupper där alla möter alla i gruppen. Segrarna i varje grupp går till A- final, tvåorna till B-final etc. Finalerna spelas den 21 februari.

Spelsystem och betänketid beror på antalet finalister.

Förhoppningsvis kommer era telningar att träna er inför detta tillfälle.

Servering finnes. Ingen startavgift. Ingen föranmälan krävs.

Förfrågningar kan fås av Mats Eriksson på klubben 24 47 45 och Claes R. Nilsheden 070-782 17 59.

.