Flick-SM i Manhems regi i gång

På fredagskvällen inleddes årets Flick-SM. Tävlingen spelas i Schackcentrum och utgör ett da capo på fjolårets tävling, som var den första upplagan i klubbens regi sedan starten 1987. Många ansikten är bekanta från det årets tävling och inalles står 60 töser på startlinjen, något färre än 2011. Flick-SM spelas fredag till söndag och programmet ser du här. Prisutdelningen äger alltså rum på söndag vid kl. 14.00.

I gymnasieklassen är manhemdominansen total och de två deltagarna spelar i en sammanlagd spelklass för gymnasiet och högstadiet. Elva är deltagarna och efter fredagens två ronder står Manhems Jessica Bengtsson och Louise Segerfelt på  maximala två poäng.

Se äldsta spelklassens tabeller här.

I mellanstadiet deltar 28 spelare och efter första dagens spel står Ida Lindberg på fulla 2 poäng och Kathleen Cardino Friborg på 1½. Fyra ronder spelas i dag.

Se mellanstadieklassens tabeller här.

Lågstadiet ser 21 muntra flickor i startfältet. Här är betänketiden 30 minuter i motsats till en timme för de stora flickorna. Två ronder spelades i går och av manhemiterna står Lycka Drakengren på 1 poäng.

Se lågstadieklassens tabeller här.