Göran Andersson före Kaj Andersson i KM för Göteborgs Schackveteraner

Under hösten har klubbmästerskapet spelats för Göteborgs Schackveteraner, som är en separat klubb med ett eget klubbmästerskap. Däri ingår en hel del manhemiter liksom medlemmar i andra klubbar. Det ger tävlingen karaktär av distriktstävling, även om det egentliga Veteran-DM spelas under våren.

Tävlingen fick guldkant för Manhem i och med att Göran Andersson och Kaj Andersson vann högsta gruppen dubbelt. Totalt deltog 52 spelare i de fem olika grupperna.

Resultat; grupp 1: 1. Göran Andersson 9½ (av 11), 2. Kaj Andersson 8 (12 delt.); grupp 2: 3. Lennart Rydholm 7½, 4. Stefan Rilberg, 10-11. Hugo Florin och Johan Lönnroth 4 och 12. Ove Alfredsson 2½ (12 delt.); grupp 3: 5. Lars Borgström 3½, 7. Sven Amundsson 3, 8. Bo Hegg 2 poäng (10 delt..): grupp 4: Ingen manhemit deltog; grupp 5: 6.Kjell Ljungqvist 1 (8 delt.).