Kurs om schackets världsmästare under hösten

Under hösten hölls kursen ”Schackets världsmästare” över sex gånger. Kursledare var Joel Åkesson med hjälp av Mats Welin och Magnus Carlhammar. Sex kursdeltagare fick se partier ur världsmästares produktion.