Ny i Schacket än en gång genomförd

Efter sex kurstillfällen är vårens omgång av Ny i Schacket avslutad. Denna gång fylkades sju elever under kursledaren Patrik Abrahamssons ledning och efter avslutad kurs deltar den helt övervägande delen i klubbmästerskapet.

Deltagarna i Ny i Schacket, modell ht 2010: stående fr v Martin Lindqvist, Edvin Johansson, kursledaren Patrik Abrahamsson, Fredrik Sandberg, Johan Ersson, Leonardo Solar, Rikard Edland och Martin Larsson; sittande fr v Martin Sahlmén, Markus Andersson och Yusef Kamal. Ivan Cavar saknas på bilden.

Ny i Schacket hösten 2011, till vänster kursledaren Patrik Abrahamsson och till höger i övre raden Alexander Belyakov, Jonas Wallander och David Berg, i nedre raden Charlotte Drakengren, Richard Nilsson och Arne Johansson.

Foto: Patrik Abrahamsson via ombud.