Torgschack i regn och rusk

Kall vind och dito regn piskade Doktor Fries torg, där företagarföreningen hade en dag med torghandel och diverse aktiviteter. En av dessa var schack med Manhem och blindschacksuppvisning av Joel Åkesson, som trotsade elementens raseri. Även om vädret inte uppmuntrade till uteaktivitet fick Joel några motståndare, vars schackliga ansträngningar dock var otillräckliga mot den frejdade elitseriemanhemiten.