Ny ratinglista per den 1 maj

Manhems ratinglista per den 1 maj omfattar 226 namn och ligger nu ute på hemsidan. Fördröjningen kommer sig av att tre partier av olika skäl varit oklara över sista ronden och ingen skuld skall alltså läggas på vår ratingräknare Jan Herrman.

Ratinglistan i word-format hittar du här.
Ratinglistan i pdf-format hittar du här.