Leonardo Aira göteborgsmästare för 99or

Juniorsäsongen för förbundet avslutades med Knatte-DM, d.v.s. göteborgsmästerskapet för låg- och mellanstadiebarn. 44 barn deltog i de fem spelklasserna, varav femton manhemiter och en dubbelregistrerad. Detta är en klar ökning sedan föregående år, då tio av de våra var med. Fjolårets toppfacit två silver och ett brons kan jämföras med årets ett guld, två silver och fyra brons, en klar uppryckning. Att motståndet är hår visas av att blott en klass hamnade i Manhems klor. Leonardo Aira och Ossian Jansson har utvecklats starkt under det gångna året och var i år klart överlägsna sina medtävlare.

Resultat; 1998: Ingen manhemit deltog (6 delt.); 1999: 1. Leonardo Aira 8 (av 9), 2. Ossian Jansson 7½, 3. Ida Lindberg 6½, 6. Gösta Larsson 3½, 8. Wilhelm Xi Liadal 2½, 10. Kathleen Cardino Friborg 1 (10 delt.); 2000: 3. Gabriel Winsnes 5½ (av 8), 4. Carl Gustafsson Wold 4,5. Albert Palle 3½,6. Saga Drakengren 3½, 8. Loa Strandberg 1½ (9 delt.); 2001: 2. Simon Torell 13½ (av 16), 3. Andrej Kampe Svanhill 12½, 8. Douglas Kleen-Lavass 3½ (9 delt.); 2002-: 3. Jacob Winsnes 10½ (av 18), 5. Lycka Drakengren 10 (10 delt.).