Ny i Schacket genomfördes återigen!

Klubbens introduktionskurs för vuxna hemmaspelare, Ny i Schacket, genomfördes under vårsäsongens inledning i vanlig god stil av oförtröttlige Patrik Abrajamsson vid rodret. Övr sex kurstillfällen ledsagades kursdeltagarna med varsam hand till ökad kunskap om regler, schackets historia, strategi, taktiska knep och inte minst om hur det går till att spela ett tävlingsparti i schack.

Man kan notera att vår kurs uppmärksammades av förbundsorganet Tidskrift för Schack, vars redaktör Niklas Sidmar besökte klubben vid ett kurstillfälle. Den intresserade kan studera nr. 1 för i år eller för den delen klubbens anslagstavla där en kopia av artikeln återfinns.

Ny i Schacket, modell vt. 2011: fr.v. övre raden kursledaren Patrik Abrahamsson, Lars Stavholm, Jan Lindberg, Martin Löfgren, Johan Stavholm och Alexander Karlsson, nedre raden Negin Ameli, Christian Stranne, Jon X samt tillfälliga besökaren Elsa Karin Richnau. David Carlbom, Darab Eidipour, Carl Henriksson och Per-Olof Öqvist saknas på bilden.

Ny i Schacket, modell vt. 2011: fr.v. övre raden kursledaren Patrik Abrahamsson, Lars Stavholm, Jan Lindberg, Martin Löfgren, Johan Stavholm och Alexander Karlsson, nedre raden Negin Ameli, Christian Stranne, Jon X samt tillfälliga besökaren Elsa Karin Richnau. David Carlbom, Darab Eidipour, Carl Henriksson och Per-Olof Öqvist saknas på bilden.

Foto: Patrik Abrahamsson.