Manhemiter i Västgöta Open

I Skara spelades som vanligt helgturneringen Västgöta Open i mittten av februari; dock en vecka tidigare än som varit sed. Till följd kom Ebbe Cup att få konkurrens och därför senarelade klubben denna vår tävling.

Deltagarna i Västgöta Open är inte lika talrika som för ett antal år sedan, men siffran 100 spelare överträffar ändå allt som vi ordnar i Göteborg. Fyra manhemiter fanns på plats.

Resultat: 25. Jessica Bengtsson 5 (av 8), 29. Per Green 4½, 64. Louise Segerfelt 3½, 67. Mattias Mullback 3½ (100 delt.). Jessica blev näst bästa "B-junior" (d.v.s. kadett) och Mattias bäste man i sin ratinggrupp.

Fullständigt resultat hittar du här.