Kurser under hösten och våren

Till klubbens verksamet hör i modern tid att i tillägg till tävlingsspelet även anordna kurser till medlemmens förkovran. Ny i Schacket har blivit ett fast inslag som numera genomförs såväl höst som vår och erbjuder en lättare väg in i klubben. Den ordnades även under hösten med Patrik Abrahamsson som kursledare med elva deltagare, en bra siffra.

Under hösten ordnades också för andra gången kursen Grundläggande om spelöppningar med Vincent Andréasson som kursledare. Denna är liksom Grundläggande om slutspel inriktad till framför allt manhemiter i de lägre ratingskikten som titeln antyder.

Ett nytt intiativ för hösten var kursen Förstalaget föreläser, som var med ambitiöst inriktad vad gäller nivån. Sex medlemmar i vårt representationslag (Mats Welin, Magnus Carlhammar, Joel Åkesson, Rikard Winsnes, Victor Nithander och David Fendrich) valde själv ett ämne och berättade om detta under två timmar, gärna med utgångspunkt i egna partier. Kursen blev en framgång vad gäller kritiken såväl före kursen (av själva kursidén), under kursen (av nöjda närvarande kursdeltagare) och efter kursen (av medlemmar som inte var med). Däremot hade man nog önskat sig fler deltagare vid själva kurspassen.

Vad bär då våren i sitt sköte? Den trägne läsaren av Nafset har redan kunnat konstatera att vi får en ny upplaga av Ny i Schacket på onsdagar med start den 12 januari och att Grundläggande om slutspel på torsdagar med start den 24 februari (alltså parallellt med VM). Något fler nydanande kursförsök är inte planlagt, men förslag är alltid ack så välkomna!